AltTab macOS mang cửa sổ của Windows chuyển đổi sang macOS.alt-tab

0
1540

AltTab là một công cụ chuyển đổi cửa sổ cho macOS mang cửa sổ của Windows chuyển đổi sang macOS.

alt-tab

Sử dụng

Nhấn để hiển thị hình thu nhỏ của cửa sổ.

⌥ option + ⇥ tab

Tiếp tục nhấn để chọn cửa sổ tiếp theo.

⌥ option + ⇥ tab

Giữ và chọn hình thu nhỏ trước đó.

⌥ option + ⇧ shift + ⇥ tab

Phát hành để chuyển tiêu điểm vào cửa sổ.

⌥ option

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here