AutoCircularMotion 1.02 for After Effects MacOS

0
417

AutoCircularMotion cho phép bạn dễ dàng thể hiện chuyển động tròn. Không đề cập đến việc liên kết nhiều lớp và sắp xếp các chuyển động của chúng, bạn cũng có thể thiết lập các chuyển động khác, chẳng hạn như lắc và nảy. Việc kiểm soát trục Z cũng cho phép bạn thể hiện độ nông hoặc độ sâu của chuyển động.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here