Cách sắp xếp tệp trong File Cabin Pro

0
568

Có một số cách bạn có thể sắp xếp các tệp trong File Tủ Pro . Hướng dẫn ngắn gọn này sẽ giải thích tất cả các cách khác nhau mà bạn có thể thay đổi chính sách sắp xếp trong File Cabin Pro.

Tùy chọn Một: Sử dụng Menu Ngữ cảnh

Một cách để thay đổi chính sách sắp xếp trong File Cabin Pro là nhấp chuột phải vào nền của cửa sổ để hiển thị menu ngữ cảnh. Sau đó, từ menu ngữ cảnh, di chuột qua mục menu Sắp xếp của By để mở menu con và chọn chính sách sắp xếp mong muốn của bạn.

Ảnh chụp màn hình ứng dụng Tủ Pro Pro hiển thị menu ngữ cảnh được hiển thị với menu con Sắp xếp theo.

Lưu ý: Bạn cũng có thể sắp xếp theo thứ tự giảm dần bằng cách sử dụng bất kỳ chính sách sắp xếp nào từ menu ngữ cảnh bằng cách giữ phím Tùy chọn trong khi menu con Sắp xếp theo By Sắp xếp. Trong khi phím Tùy chọn được nhấn xuống, menu trong khi hiển thị mũi tên hướng xuống để biểu thị thứ tự giảm dần.

Ảnh chụp màn hình File Tủ Pro của menu con Sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

Tùy chọn hai: Sử dụng phím nóng để sắp xếp

Bạn cũng có thể sử dụng các phím nóng để thay đổi chính sách sắp xếp trong File Tủ Pro. Dưới đây bạn sẽ tìm thấy một danh sách các tổ hợp phím bạn có thể sử dụng để thay đổi thứ tự sắp xếp:

Chính sách sắp xếpPhím nóng
TênĐiều khiển + Lệnh + 1
Tên giảm dầnĐiều khiển + Lệnh + Tùy chọn + 1
LoạiĐiều khiển + Lệnh + 2
Loại giảm dầnĐiều khiển + Lệnh + Tùy chọn + 2
Ngày mở lần cuốiĐiều khiển + Lệnh + 3
Ngày mở cuối cùng giảm dầnĐiều khiển + Lệnh + Tùy chọn + 3
Ngày thêmĐiều khiển + Lệnh + 4
Ngày thêm giảm dầnĐiều khiển + Lệnh + Tùy chọn + 4
Ngày sửa đổiĐiều khiển + Lệnh + 5
Ngày sửa đổi giảm dầnĐiều khiển + Lệnh + Tùy chọn + 5
Ngày tạoĐiều khiển + Lệnh + 8
Ngày tạo giảm dầnĐiều khiển + Lệnh + Tùy chọn + 8
Kích thước tập tinĐiều khiển + Lệnh + 6
Kích thước tệp giảm dầnĐiều khiển + Lệnh + Tùy chọn + 6

Tùy chọn ba: Nhấp vào Tiêu đề cột trong Chế độ xem danh sách

Một cách khác để bạn có thể thay đổi chính sách sắp xếp trong File Cabin Pro là nhấp vào tiêu đề cột trong chế độ xem danh sách.

Ảnh chụp màn hình ứng dụng Tủ Pro Pro trong chế độ xem Danh sách với một mũi tên chỉ vào tiêu đề cột.

Nhấp vào cùng một cột hai lần sẽ chuyển đổi giữa thứ tự tăng dần và giảm dần. Bạn có thể thêm hoặc xóa các cột trong dạng xem Danh sách bằng cách nhấp chuột phải vào tiêu đề cột và chọn các cột để thêm hoặc xóa khỏi menu ngữ cảnh.

Tùy chọn thứ tư: Sử dụng nút Sắp xếp theo kiểu sắp xếp lại trong Thanh công cụ

Bạn cũng có thể sắp xếp các tập tin bằng cách sử dụng nút kéo xuống Sắp xếp lại của Sắp xếp lại trong Thanh công cụ của File Cabin Pro.

File File Pro Mac ảnh chụp màn hình mũi tên chỉ để sắp xếp mục thanh công cụ.

Khi menu của nút này hiển thị, bạn cũng có thể giữ phím Tùy chọn nếu bạn muốn sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

Nếu bạn không thấy nút Sắp xếp theo kiểu sắp xếp lại trong Thanh công cụ của File Cabin Pro, nhấp chuột phải vào thanh công cụ và chọn mục menu Tùy chỉnh Thanh công cụ Tùy chỉnh. Sau đó, bạn có thể thêm nút Sắp xếp của Sắp xếp vào các thanh công cụ (xem phần chụp màn hình bên dưới).

File File Pro Mac chụp màn hình tùy chỉnh menu thanh công cụ tiếp xúc.
Ảnh chụp màn hình ứng dụng Tủ Pro Pro hiển thị bảng tùy chỉnh thanh công cụ với mũi tên được chỉ vào nút Sắp xếp theo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here