Home PHẦN MỀM ỨNG DỤNG QUẢN LÝ TỆP TIN

QUẢN LÝ TỆP TIN

quản lý tệp tin

Adobe Bridge 2021 v11.0 full mới nhất (Công cụ quản lý và tổ...

Adobe Bridge 2020 cho Mac là một ứng dụng công cụ tổ chức cho phép bạn xem, tìm...

Folder Tidy 2.7.5: Nhanh chóng sắp xếp các tập tin và thư mục

Thư mục Tidy cho Mac là một tạo phẩm để nhanh chóng tổ chức các tệp và thư mục. Sắp...

File Cabinet Pro 7.8 (Công cụ tăng cường tìm kiếm thanh tác vụ (thanh...

File Cabin Pro là một công cụ tăng cường tìm kiếm thanh tác vụ (thanh menu), có thể giúp...

QSpace 1.6.2: Trình quản lý tệp đa khung tuyệt vời

QSpace là một đơn giản và hiệu quả multi-view quản lý tập tin. Phù hợp với thói quen và giao...

ExpanDrive 7: Gắn lưu trữ đám mây, đĩa đám mây, máy chủ, ftp, webDav...

Truy cập an toàn vào đám mây từ bất kỳ ứng dụng nào, bao gồm Finder và Explorer.ExpanDrive...