Cinema 4D (C4D) R21.115 : Thiết kế hoạt hình C4D

0
1172

Maxon Cinema 4D Studio R21 được viết tắt là c4d. C4D là phần mềm thiết kế 3D và thuộc về phần mềm tương tự như MAYA và 3DMAX. 

Phần mềm C4D tương đối dễ sử dụng, hiệu ứng mô hình hóa và kết xuất đồ họa rất tốt. 

Trong những năm gần đây, c4d đã được nhiều nhà thiết kế sử dụng rộng rãi và được sử dụng rộng rãi trong thiết kế đồ họa, thiết kế quần áo, thiết kế UI, công nghiệp, hoạt hình, phim, thiết kế trò chơi và các lĩnh vực khác. 

C4D không chỉ có thể hiển thị các mô hình ba chiều tĩnh mà còn thực hiện các hiệu ứng động. Các chức năng dòng thời gian và chỉ số trong đó rất mạnh mẽ, là xu hướng trong ngành thiết kế trong những năm gần đây. 

Hiệu ứng đặc biệt của bộ phim “Người nhện”, “Avatar”, “La bàn vàng”, “2012” và các bộ phim khác có sự tham gia của C4D trong quá trình sản xuất.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here