Data Guardian 5.1.1 ( Ứng dụng cơ sở dữ liệu an toàn)

0
500

Bảo mật và quyền riêng tư là hai trong số những vấn đề quan trọng nhất trong thế giới ngày nay; 

để lại mật khẩu trên các ghi chú dán xung quanh máy tính của bạn sẽ không bị cắt nữa. 

Data Guardian là một ứng dụng cơ sở dữ liệu an toàn với mã hóa blowfish lên tới 448 bit – bất kể dữ liệu của bạn nhạy cảm đến mức nào.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here