Hej Stylus! 3.5.1 (ứng dụng bút ổn định toàn cầu đầu tiên cho macOS)

0
440

Nó có khả năng làm mịn ra vị trí, áp lực, độ nghiêng và các giá trị quay. Nó cũng bản đồ áp lực và ổn định đường vẽ với các công cụ cai trị.
Góc chính xác giúp định hướng con trỏ của bạn dọc theo góc độ.

Thích hợp cho bất kỳ công việc vẽ isometric-gạch-vẽ khung và bảng-như hướng dẫn crosshatching… đến tên một vài.

Thanh trượt Magnetiser xác định số lượng hướng dẫn-nếu bạn

cần sự thay đổi trong các dòng nở/cai trị.TÍNH NĂNG V 3.5

 • Tự động Cập Nhật
 • Hỗ trợ chế độ tối
 • Panel Angles chính xác
 • Các phím tắt để kích hoạt, ẩn, tùy chọn, Presets Cycling, công cụ thước kẻ, thước tròn, góc chính xác
 • Thước công cụ/ bendy Ruler v2
 • 3 phương pháp làm mịn Stroke: pull vị trí, vị trí chất lỏng và vật lý
 • Áp lực đệm và làm mịn
 • Áp suất ánh xạ-tuyến tính, Bezier và vẽ, không thể dockable
 • Làm mịn nghiêng
 • Làm mịn xoay
 • Cài đặt trước có thể trao đổi/chia sẻ (tập tin. HS3)
 • Presets quản lý, undockable
 • Cấu hình chỉ báo (màu/Alpha)
 • Giao diện người dùng mới trên màn hình-với tính năng tự động thu gọn
 • Luôn làm mịn cơ bản miễn phí
 • Thời gian dùng thử 2 tuần

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here