Invisible 2.4.4 : Ẩn tệp

0
509

Cách nhanh nhất để giữ tài liệu cá nhân tránh xa những con mắt không mong muốn.

Thả các tệp vào Vô hình để ngay lập tức ẩn chúng khỏi chế độ xem và làm cho chúng hiển thị lại dễ dàng chỉ bằng một nút bấm. 

Tất cả các tệp riêng tư của bạn được giữ an toàn khỏi tầm nhìn và mật khẩu được bảo vệ cho nhiều phần hơn nữa.

Vô hình có thể ẩn các tài liệu đơn lẻ hoặc toàn bộ thư mục dữ liệu riêng tư và các tệp cá nhân.

Giữ các tập tin của bạn riêng tư không thể dễ dàng hơn.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here