Master of Typing 3.9.0 (15.9.0) : Luyện tập gõ phím

0
426

Master of Typing 3-Advanced Edition for Mac là một công cụ luyện tập tốc độ gõ, Master of Typing có thể giúp bạn thành thạo các kỹ năng gõ nhanh. 

Master of Typing 3 cung cấp thực hành gõ đa ngôn ngữ, đặt độ khó gõ và cho phép bạn tăng tốc độ gõ nhanh.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here