Microsoft Excel 2019 VL 16.32

0
443

Phân tích và trực quan hóa các con số theo những cách mới và trực quan. 

Excel cho Mac mới cho phép bạn biến số thành thông tin chi tiết. 

Các phím tắt quen thuộc và các cải tiến nhập dữ liệu như trình tạo công thức và tự động hoàn tất ngay lập tức giúp bạn làm việc hiệu quả hơn. 

Excel cũng giúp bạn trực quan hóa dữ liệu của mình bằng cách đề xuất các biểu đồ phù hợp nhất với các số của bạn và cho phép bạn nhanh chóng xem trước các tùy chọn khác nhau. 

Bộ cắt PivotTable mới giúp bạn khám phá các mẫu trong khối lượng dữ liệu lớn.
Các tính năng của Excel

– Biểu đồ được đề xuất. 

Chọn biểu đồ tốt nhất mà Excel đề xuất cho dữ liệu của bạn.

– Bộ cắt PivotTable giúp bạn khám phá các mẫu trong khối lượng dữ liệu lớn.

– Sử dụng bổ trợ Phân tích Toolpak để thực hiện các phân tích thống kê hoặc kỹ thuật phức tạp.

– Cửa sổ Trình tạo công thức giúp bạn tạo các công thức cho phép bạn khai thác toàn bộ công thức của Excel.

– Hầu hết các chức năng Excel 2013 cho Windows đều được hỗ trợ để chia sẻ tệp dễ dàng hơn giữa Mac và PC.

– In Cải tiến, bao gồm khả năng in thành một tệp PDF.

– Các phím tắt quen thuộc của Excel cho Windows hiện cũng có sẵn trên Mac.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here