Microsoft Word 2019 VL 16.32

0
592

Tạo, đánh bóng và chia sẻ các tài liệu đẹp và chuyên nghiệp. 

Các công cụ soạn thảo và đánh giá hiện đại trong Word giúp cho việc tạo các tài liệu được đánh bóng trở nên dễ dàng. 

Cửa sổ Thông tin chi tiết mới hiển thị thông tin theo ngữ cảnh có liên quan từ web bên trong Word. 

Tab Thiết kế cho phép bạn quản lý bố cục, màu sắc và phông chữ trên một tài liệu. 

Hoàn thành công việc nhiều hơn bằng cách làm việc cùng nhau bằng các công cụ tích hợp để chia sẻ và xem xét tài liệu. 

Một số người có thể làm việc trên cùng một tài liệu cùng một lúc và sử dụng các nhận xét theo chuỗi để có một cuộc trò chuyện ngay bên cạnh văn bản có liên quan.

Các tính năng của Word

– Tab Design cung cấp quyền truy cập nhanh vào các yếu tố thiết kế để làm cho tài liệu của bạn trông tuyệt vời.

– Cửa sổ Thông tin chi tiết mới, được cung cấp bởi Bing, hiển thị thông tin theo ngữ cảnh có liên quan từ web trong trải nghiệm đọc và tác giả.

– Nhận xét theo luồng cho phép bạn có các cuộc hội thoại hữu ích ngay bên cạnh văn bản có liên quan.

– Chia sẻ lựa chọn. 

Dễ dàng chia sẻ công việc của bạn và mời người khác xem xét hoặc chỉnh sửa tài liệu của bạn.

– Đồng tác giả cho phép nhiều người làm việc cùng một lúc trong cùng một tài liệu Word.

– Mail Merge. 

Chuẩn bị thư từ bằng Word, Excel và Outlook.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here