Notability 4.2.3 full mới nhất (Khả năng hỗ trợ bằng văn bản trong khi ghi âm, khi cuộc họp)

0
533

Khả năng hỗ trợ bằng văn bản trong khi ghi âm, khi cuộc họp các nhiệm vụ lãnh đạo được chỉ định không thể nhớ, lớp học khi các giáo viên không thể hiểu được? Nó không quan trọng, ghi lại nó xuống và quay trở lại để nghiên cứu nó từ từ.
Brush hỗ trợ cho phép bạn phác thảo và làm cho nó hoàn toàn paperless trong lớp học, văn phòng, và cài đặt nhà. Hỗ trợ chuyển đổi chữ viết tay sang văn bản.
Khả năng bao gồm các công cụ gõ liên kết đầy đủ với nhiều phông chữ, kích thước phông chữ và màu sắc.
LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here