Omni Remover 3.2.2 : Tối ưu hóa làm sạch macOS

0
436

Omni Remover Trung Quốc là một công cụ làm sạch tối ưu hóa mac mới. 

Hỗ trợ dọn dẹp tập tin rác mac, làm sạch tập tin bộ đệm mac, gỡ cài đặt ứng dụng mac, quản lý mục khởi động ứng dụng mac, làm sạch phần mở rộng trình duyệt mac, làm sạch bộ đệm iTunes, làm sạch bộ đệm Xcode, làm sạch bộ đệm phác thảo, thiết lập lại cấu hình ứng dụng. 

Ngoài ra còn có một công cụ siêu gỡ cài đặt để gỡ cài đặt bắt buộc các ứng dụng cứng đầu


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here