OpenEmu V2.2 : Giả lập trò chơi video. Tất cả trò chơi trong một

0
979

Lần đầu tiên, triết lý ‘Nó chỉ hoạt động’ bây giờ mở rộng sang mô phỏng trò chơi video nguồn mở trên Mac. 

Với OpenEmu, cực kỳ dễ dàng để thêm, duyệt, sắp xếp và với một gamepad tương thích, chơi những trò chơi (ROM) yêu thích mà bạn đã sở hữu.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here