Paste 2.5.4 : Tăng cường clipboard

0
496

Paste for Mac là một công cụ nâng cao bản ghi clipboard chuyên nghiệp trên nền tảng Mac. Nó có thể lưu trữ tất cả nội dung bạn đã sao chép trên thiết bị của mình và lưu trữ trong lịch sử của Paste Mac. 

Một phần mềm thiết yếu cho công việc hàng ngày của bạn


Paste for Mac là một công cụ nâng cao bản ghi clipboard chuyên nghiệp trên nền tảng Mac. Nó có thể lưu trữ tất cả nội dung bạn đã sao chép trên thiết bị của mình và lưu trữ trong lịch sử của Paste Mac. 

Một phần mềm thiết yếu cho công việc hàng ngày của bạn


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here