PhoneRescue for iOS 4 Công cụ bảo trì iPhone mạnh mẽ

1
850

PhoneResTHER cho iOS là một hộp công cụ bảo trì iPhone mạnh mẽ. 

Với chức năng sửa chữa hệ thống iOS, nó có thể giải quyết:
hệ thống iOS không khởi động được, táo trắng, nâng cấp hoặc thất bại iOS, iOS bị kẹt trong giao diện boot / recovery / DEF,
mở khóa mật khẩu màn hình (để quên mật khẩu iPhone, Touch ID, Face ID không khả dụng Và các tình huống khác), hủy đặt lại thời gian khóa màn hình,
truy xuất dữ liệu iOS bị mất, hỏng màn hình / cài đặt hỏng / quên mật khẩu mở khóa / nhập nước, xuất dữ liệu thiết bị, khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu, khôi phục dữ liệu từ iCloud. 

Sức mạnh rất mạnh mẽ!


1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here