Rhinoceros 6.23.20055 Công cụ mô hình 3D

0
713

Phần mềm mô hình hóa Rhino cũng là phần mềm mô hình linh hoạt nhất trên thế giới. Rhino có thể tạo, chỉnh sửa, phân tích, cung cấp, kết xuất, làm động và biến đổi các đường NURBS *, bề mặt, chất rắn và lưới đa giác. 

Không bị giới hạn bởi độ chính xác, độ phức tạp, thứ tự hoặc kích thước. 

Đây là một công cụ mô hình 3D dạng tự do không bị ràng buộc.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here