SaveHollywood 2.3 : Đặt bất kỳ video nào làm trình bảo vệ màn hình

0
842

Bắt đầu với macOS Mojave, Apple rõ ràng đã bắt đầu tạo hộp cát cho Ngăn tùy chọn màn hình & màn hình. 

Và, ngạc nhiên, ngạc nhiên, trong khi làm điều đó, Apple đã giới thiệu các lỗi mới. 

Trong số những thứ khác, điều này dẫn đến bảng điều khiển mở tiêu chuẩn không hoạt động chính xác nữa trong nhiều trường hợp.

Trong macOS Catalina, Apple đã phá vỡ hoàn toàn API bảng điều khiển mở tiêu chuẩn khi được gọi từ trình bảo vệ màn hình. 

Và, với cùng một mức giá, họ cũng giới thiệu các vấn đề khác.

Làm việc xung quanh điều này có thể yêu cầu các API mới hiện đang ở chế độ riêng tư và chỉ được sử dụng bởi các trình bảo vệ màn hình của chính Apple.

Cho đến khi Apple sửa lỗi hoặc cung cấp quyền truy cập vào API mới cho các nhà phát triển bên thứ 3, không có cách giải quyết thực sự nào để làm cho macOS Catalina tương thích với SaveHollywood.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here