Slidepad crack mới nhất 2020 Chuyển đổi ứng dụng như ipad.

0
1454

Slidepad là một công cụ cửa sổ trượt bên ứng dụng web sẵn sàng sử dụng cho mac, tương tự như cửa sổ ứng dụng nổi mà iPad trượt vào từ bên cạnh màn hình. 

Điểm nổi bật trong thiết kế tương tác lớn nhất của Slidepad có thể là một thiết kế “cửa sổ nổi” như vậy. 

Sau khi chúng tôi mở Slidepad, Slidepad sẽ tự động thu hút vào bất kỳ phía nào của màn hình máy tính. Chuột qua sẽ gợi lên Slidepad. Sau khi chuột rời khỏi, Slidepad sẽ tự động ẩn. 

Vì vậy, Slidepad rất hữu ích cho các ứng dụng Web “không hoạt động”. 

Slidepad về cơ bản vẫn là một trình duyệt.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here