Smooze 1.9.1 (Tạo tác di chuyển mượt mà của chuột mac)

0
721

Smooze là một tạo tác cuộn trơn tru của chuột mac, bạn có thể đặt hoạt hình ngang (ngang) và dọc (dọc) của chuột, bạn có thể đặt thời gian hoạt hình, hiệu ứng hoạt hình và bước cuộn. 

Bạn cũng có thể đặt riêng hiệu ứng cuộn của chuột cho ứng dụng!
LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here