TextMate 2.0.4: Trình soạn thảo văn bản chuyên nghiệp

0
563

TextMate là một trình soạn thảo mã văn bản rất dễ sử dụng trên nền tảng Mac. Nó mạnh mẽ và có thể được tùy chỉnh với nhiều chức năng gần gũi. Nó hỗ trợ một số lượng lớn ngôn ngữ lập trình và đặc biệt phù hợp cho các lập trình viên. 

Gói TextMate là một điểm nổi bật của TextMate, có thể cải thiện hiệu quả tốc độ phát triển. 

TextMate không phải là một IDE, nhưng bằng cách sử dụng các đoạn mã, macro và hệ thống phạm vi độc đáo, nó thậm chí có thể cung cấp các tính năng mà ngay cả các IDE cụ thể về ngôn ngữ cũng thiếu.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here