TinkerTool System 6.85 (Hộp công cụ bảo trì hệ thống mac)

1
584

TinkerTool System 6 là một hộp công cụ bảo trì hệ thống mac mạnh mẽ giúp bạn thực hiện các tác vụ quản lý nâng cao trên máy mac của mình. 

Bạn có thể sử dụng chức năng ẩn của mac, bạn có thể thực hiện sơ cứu hệ thống mac, bạn có thể quản lý các mục khởi động khởi động, bạn có thể dọn sạch rác hệ thống, bạn có thể gỡ cài đặt ứng dụng, bạn có thể tạo tập lệnh có thể khởi động chương trình cài đặt hệ thống và khôi phục đĩa, v.v.1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here