Valentina Studio Pro 9.7.3: Phần mềm quản lý đa cơ sở dữ liệu chuyên nghiệp

0
494

Valentina Studio Pro là một công cụ quản lý cơ sở dữ liệu trực quan mạnh mẽ hỗ trợ SQLite, MSSQL Server, MariaDB, myQuery, PostgreQuery và Valentina quản lý cơ sở dữ liệu. 

Chức năng rất mạnh mẽ


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here