Microsoft Powerpoint 2019 FULL MỚI NHẤT 2020 ( Xuất bản SLIDE trình bày)

1
3162

Phiên bản bẻ khóa của Microsoft PowerPoint 2019 cho Mac là một trong những phần mềm cần thiết cho văn phòng.
Là một phần mềm sản xuất bản trình bày nổi tiếng, lần này phiên bản bẻ khóa của PowerPoint2019 đã được cải tiến và thêm rất nhiều tính năng, như các chức năng được đề cập @, vẽ mực, 3D Chèn mô hình và các chức năng khác hoàn chỉnh hơn.
Làm cách nào tôi có thể tạo bản trình bày PowerPoint mà không có phiên bản bẻ khóa PowerPoint2019 này? Chào mừng bạn tải xuống phiên bản mac PowerPoint2019 để trải nghiệm các tính năng mới!1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here