XMind 8 Pro Update 9: Phần mềm bản đồ tư duy mạnh mẽ

0
1322

XMind 8 Pro là một phần mềm bản đồ tư duy và động não phổ biến kết hợp nghệ thuật và sáng tạo để làm cho suy nghĩ của bạn rõ ràng. 

Các tính năng: sơ đồ tư duy, biểu đồ kinh doanh, động não, chế độ trình bày, trình bày slide, biểu đồ Gantt, clip art, cộng tác với Office / PDF, v.v. 

XMind 8 Pro chuyên nghiệp hơn Xmind Zen, chẳng hạn như hỗ trợ chức năng biểu đồ Gantt, chức năng trình bày, chế độ động não, v.v.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here