Airfoil 5.8.8: Công cụ gửi âm thanh không dây.

0
480

Airfoil có thể chuyển bất kỳ âm thanh nào từ máy Mac sang bất kỳ thiết bị nào qua Bluetooth / WIFI. Gửi không dây các dịch vụ âm nhạc (như Spotify) hoặc âm thanh dựa trên web (như các bài hát được phát trên các trang web Chrome) đến nhiều thiết bị, bao gồm Apple TV, HomePod, Google Chromecast, thiết bị Sonos và loa Bluetooth. Bạn thậm chí có thể gửi đến các thiết bị iOS và các máy tính khác. Tất cả âm thanh trên Mac hiện có thể được nghe trên các thiết bị LAN!

Mọi âm thanh, mọi nơi

Truyền phát bất kỳ âm thanh nào từ máy Mac của bạn xung quanh mạng của bạn. Gửi các dịch vụ âm nhạc như Spotify hoặc âm thanh dựa trên web như Pandora không dây đến tất cả các loại thiết bị, bao gồm Apple TV, HomePod, Google Chromecast, thiết bị Sonos và loa Bluetooth. Bạn thậm chí có thể gửi đến các thiết bị iOS và các máy tính khác.Bất kỳ âm thanh trên máy Mac của bạn bây giờ có thể được nghe thấy trong nhà của bạn!


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here