Backgrounds 8.0 FULL mới nhất 2020 : Cho phép mac đặt video LÀM HÌNH NỀN

0
1561

Có các chức năng sau: đặt bài hát nhạc trên máy tính để bàn mac, hỗ trợ hình nền kém trực quan (hình nền máy tính theo chuyển động chuột), hỗ trợ cài đặt video dưới dạng máy tính để bàn mac (hỗ trợ nhiều tệp / thư mục video), theo dõi việc sử dụng CPU và mạng của Mac, Đặt Thành phần thạch anh làm hình nền mac, đặt trang web làm hình nền mac và cũng hỗ trợ cài đặt trình bảo vệ màn hình, hỗ trợ nhiều màn hình!LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here