Dark Mode for Safari 2.6.0 (Chế độ tối cho Safari)

0
1525

Chế độ tối cho Safari là một thiết kế mà chuyển đổi các trang được xem qua Safari vào các chương trình màu tối với bốn bảng màu theo chủ đề xây dựng trong: tối, mềm mại, tối, matte, và đơn sắc (màu xám) để làm cho trình duyệt của bạn thoải mái hơn, vui vẻ, và mát mẻ. Lý tưởng cho những người làm việc vào đêm hoặc trong ánh sáng thấp, hỗ trợ và đồng bộ hóa tonal hệ thống xuất hiện.

Sử dụng phím nóng để chuyển đổi chế độ tối:

Command + Option + K: Chuyển tạm thời (cho đến khi trang được làm mới)

Command + Option + P: Chuyển đổi vĩnh viễnLEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here