Mirror for LG TV 3.6 phản chiếu màn hình của máy Mac của bạn với bất kỳ LG Smart TV

0
563

là một ứng dụng để phản chiếu màn hình của máy Mac của bạn với bất kỳ LG Smart TV. Không có dây và không có phần cứng bổ sung cần thiết. Điều này hoạt động trên bất kỳ LG Smart TV từ các mô hình 2012 trở đi, và trên LG Home Theater System.

Chất lượng trải nghiệm của bạn sẽ phụ thuộc vào chất lượng mạng nội bộ của bạn. Một số mẹo để nâng cao kinh nghiệm:

• Tốt, kết nối TV của bạn bằng cáp LAN để router của bạn.

• Sử dụng bộ định tuyến “AC”. Nếu bạn không có một, sau đó một “n” router.

• Cố gắng không để quá tải mạng WiFi của bạn bằng di chuyển các tập tin lớn xung quanh trong khi bạn đang phản ánh.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here