Typeeto 1.5 : Biến Mac thành bàn phím Bluetooth cho ( iPhone, Apple TV, Android, iPad hoặc Windows)

0
545

Bàn phím Mac của bạn có thể hỗ trợ tất cả các thiết bị của bạn bằng bàn phím Bluetooth. Có thể nhận đầu vào từ bàn phím trên máy Mac hoặc MacBook trên tất cả các thiết bị hỗ trợ Bluetooth của bạn. 

Nhập bàn phím đầy đủ trên iPhone hoặc sử dụng bàn phím Mac làm điều khiển từ xa cho Apple TV. Cũng hỗ trợ máy Mac của bạn dưới dạng một ứng dụng đầu vào từ xa cho Android, iPad hoặc Windows.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here