Viscosity 1.8.5 (Best OpenVPN Client)

0
698

Viscosity là một máy khách OpenVPN cho Mac, cung cấp một giao diện người dùng Cocoa phong phú để tạo, chỉnh sửa và kiểm soát các kết nối VPN. Độ nhớt cung cấp một giải pháp OpenVPN hoàn chỉnh cho macOS và không yêu cầu bất kỳ tải xuống hoặc phần mềm bổ sung nào.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here