WiFi Explorer Pro 2.3.2 : Trình quản lý wifi mạnh mẽ

3
512

WiFi Explorer Pro lấy cơ sở mã của WiFi Explorer và thêm một bộ tính năng giúp nó trở thành công cụ phù hợp cho các chuyên gia CNTT và CNTT. 

Bạn có thể sử dụng WiFi Explorer Pro để đánh giá sơ bộ, để giúp thiết kế và xác thực cài đặt mạng không dây, cũng như để xác định xung đột kênh, chồng chéo, chất lượng tín hiệu kém và các vấn đề khác có thể ảnh hưởng đến kết nối hoặc hiệu suất của nhà, văn phòng hoặc doanh nghiệp của bạn mạng không dây.

Tính năng – Chế độ quét thụ động và có hướng – Tích hợp phân tích phổ – Bộ lọc tùy chỉnh – Hỗ trợ cảm biến từ xa – Hỗ trợ mạng có SSID ẩn – Cột bổ sung có thông tin nâng cao – Tùy chọn tổ chức bổ sung cho kết quả quét – Chủ đề tối và sáng3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here